تألیفات:

 1. نگارش کاملترین مجموعه کتاب جمع آوری کلیه ثبت های حسابدرای از مقدماتی تا پیشرفته ( برای اولین بار در ایران)
 2. نگارش کتاب پرسش و پاسخ مالیاتی برای آزمون های مختلف حرفه ای با رویکرد کاربردی
 3. نگارش کتاب خلاصه نکات استاندارد های حسابرسی با رویکرد کاربردی
 4. نگارش کتاب خلاصه نکات استاندارد های حسابداری به همراه نکات کلیدی
 5. عضویت در انجمن های حرفه ای ایران:
 6. عضو انجمن حسابداران خبره ایران IFAC
 7. عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 8. عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
 9. عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران IAIA
 10. عضو انجمن حسابداری ایران IAA
 11. عضو انجمن مدیریت ایران IMA
 12. عضو انجمن مدیران اجرایی ایران IEMA

سوابق پژوهشی و چاپ مقالات علمی تخصصی:

 1. چاپ مقاله ژورنال معتبر خارجی  –ISC و scopus تحت عنوان رابطه بین نگهداشت وجه نقد وعملکرد اقتصادی و حسابداری
 2. چاپ مقاله در کنفرانس بین المللی  حسابداری ومدیریت (عنوان مقاله) بررسی رابطه بین سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازگشت دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 3. چاپ مقاله چاپ مقاله در کنفرانس بین المللی  حسابداری ومدیریت در هزاره سوم (عنوان مقاله)  شناسایی مدل های سنجش مدیریت سود حسابداری
 4. چاپ مقاله چاپ مقاله در کنفرانس بین المللی  حسابداری ومدیریت تهران(عنوان مقاله) بررسی ارتباط بین کیفیت کنترل داخلی با کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   کد مقاله 1737211669
 5. چاپ مقاله چاپ مقاله در کنفرانس بین المللی  حسابداری ومدیریت تهران(عنوان مقاله)  رابطه بین نگهداشت وجه نقد و عملکرد اقتصادی و حسابداری کد مقاله 1737211692
 6. مدرس انجمن حسابداری گیلان در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی رویکرد کاربردی

دوره های آموزشی تخصصی

 1. دارنده گواهی نامه حسابداری مقدماتی از سازمان فنی وحرفه ای به مدت 200 ساعت
 2. دارنده گواهی نامه حسابداری عمومی از سازمان فنی و حرفه ای به مدت 126 ساعت
 3. دارنده گواهی نامه حسابداری تکمیلی از سازمان فنی و حرفه ای به مدت 110 ساعت
 4. دارنده گواهی نامه حسابداری حقوق و دستمزد از سازمان فنی و حرفه ای به مدت145 ساعت
 5. دارنده گواهی نامه حسابداری پیمانکاری از سازمان فنی و حرفه ای به مدت 120 ساعت
 6. دارنده گواهی نامه حسابداری بورس از سازمان فنی و حرفه ای به مدت 110 ساعت
 7. دارنده گواهی نامه حسابداری صنفی از سازمان فنی و حرفه ای به مدت 120 ساعت
 8. دارنده گواهی نامه حسابداری پیمانکاری از آموزشگاه ولی عصر استان تهران
 9. دارنده گواهی نامه حسابداری مقدماتی از آموزشگاه ولی عصر استان تهران
 10. دارنده گواهی نامه حسابداری عمومی از آموزشگاه ولی عصر استان تهران
 11. دارنده گواهی نامه حسابداری تکمیلی از آموزشگاه ولی عصر استان تهران
 12. دارنده گواهی نامه حسابداری پیشرفته از آموزشگاه ولی عصر استان تهران
 13. دارنده گواهی نامه حسابداری حقوق و دستمزد از آموزشگاه ولی عصر استان تهران
 14. دارنده گواهی نامه ICDL از بنیاد علمی ایران
 15. دوره آموزشی حسابداری صنعتی به مدت 48 ساعت از مرکز آموزش حسابداران خبره ایران
 16. دوره آموزشی حسابداری مالی به مدت 85 ساعت از مرکز آموزش حسابداران خبره ایران
 17. دوره آموزشی قوانین و مقررات مالیاتی به مدت 50 ساعت از مرکز آموزش حسابداران خبره ایران
 18. دوره آموزشی قوانین تجاری و سایر قوانین به مدت 40 ساعت از مرکز آموزش حسابداران خبره ایران
 19. دوره آموزشی صورتهای مالی تلفیقی به مدت 60 ساعت از مرکز آموزش حسابداران خبره ایران
 20. دوره آموزشی مروری بر استاندارد حسابرسی به مدت 50 ساعت از مرکز آموزش حسابداران خبره ایران
 21. دوره آموزشی مروری بر استاندارد حسابرسی به مدت 50 ساعت از مرکز آموزش پارسه تهران
 22. دوره آموزشی مروری بر استاندارد حسابداری به مدت 80 ساعت از مرکز آموزش پارسه تهران
 23. دوره آموزشی مروری بر حسابداری صنعتی به مدت 48ساعت از مرکز آموزش ماهان تهران
 24. دوره آموزشی ضمن خدمت در سازمان حسابرسی کل کشور به مدت 200 ساعت مربوط به استاندارد حسابرسی و استاندارد حسابداری ایران
 25. دوره آموزشی مروری بر استاندارد حسابرسی و گزار نویسی به مدت 48 ساعت در مرکز آموزش حسابداران خبره ایران
 26. دوره آموزشی مروری بر استاندارد حسابرسی و گزار نویسی به مدت 48 ساعت در مرکز آموزش حسابداران خبره ایران
 27. دوره آموزشی مروری بر قوانین مالیاتی و ارزش افزوده به مدت 80 ساعت در مرکز آموزش جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
 28. دوره آموزشی مروری بر استاندارد حسابداری  به مدت 48 ساعت در مرکز آموزش جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
 29. دوره آموزشی مروری بر سایر قوانین   به مدت 12ساعت در مرکز آموزش جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
 30. دوره آموزشی مروری بر استاندارد حسابداری و حسابرسی به مدت 12ساعت در موسسه آموزشی کارنو دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای ایران
 31. دوره آموزشی مروری بر قوانین مالیاتی و ارزش افزوده به مدت 80 ساعت در مرکز موسسه آموزشی کارنو دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای ایران
 32. دوره آموزشی مروری بر سایرقوانین و قانون تجارت ساعت در موسسه آموزشی کارنو دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای ایران
 33. دارنده گواهی نامه درکارگاه مالیاتی استاد غلامحسین دوانی از طرف جهاد دانشگاهی استان گیلان
keyboard_arrow_up